May 6th, 2006

боулинг

"Я Люблю Тебя"на 87 языках

1 Абхазский- Сара бара бзия бзой
2 Арабский- Ана ахебек, Ана ахебеки
3 Адыгейский- Сэ оры плэгун
4 Алтайский- Мэн сэни турар
5 Албанский- Уне дуа ти
6 Амхарский- Афэггерэ антэ
7 Английский- Ай лав ю
8 Армянский- Эс кэс сирумэм
9 Афганский- Ма ди кавэл мина
10 Башкирский- Мин хинэ яратауCollapse )